Vårt Land klingar på kyrkbacken 6.12.2023.

 

Under höstterminen har två konserter avverkats. Den första en hejdundrande konsert i Arboga med Arboga Manskör. Senare i oktober kom Kyrkslätts Manskör på besök till Pargas och även den konserten blev en succé. Nu väntar så småningom Pargas gemensamma adventskonsert i Pargas kyrka 9.12.2023.

 

Kyrkslätts Manskör under ledning av Barbro Smeds i Pargas 21.10.2023. Vid flygeln Mauriz Brunell.

 

Två mycket glada och nöjda dirigenter i Heliga Trefaldighets Kyrka i Aboga efter den lyckade samkonserten med Arbogas och Pargas manskörer.

 

 

 

Pargas Manskör inleder med Martina Lindberg vid taktpinnen vid konserten i Arboga.

 

 

Tarmo Tuominen och Gunnar Christensson avtackar avgående ordföranden Tom Österlund efter många intressanta och framgångsrika år vid rodret. Tom upplever en eventuell jävsituation eftersom sambon Martina Lindberg övertar dirigentskapet fr.o.m. höstsäsongen. Samtidigt tar viceordföranden Gunnar Christensson över ordförandeklubban. Rungande applåder för "Tomppa"! 

 

PM utanför Snåresalen i Ekenäs efter att ha följt med kvartettävlingen 6.5.2023.

 

Kören denna Valborg 2023 sjöng för "Ljuva flickan" Jenny!

Foto: Martina Lindberg

Vid adventskonserten 3.12.2022 ställde Guy Nordström upp (eller snarare satt ned) som kassör. I bakgrunden körens ordförande Tom Österlund och Pargas Amatörorkesters dirigent Nicke Packalén. Foto Martina Lindberg

Sista repetitionen inför 90-års konserten i samband med soundcheck.

Intensiv övning en vecka inför jubileumskonserten. Platsen är Sprängglads restaurang i "gamla" Parteks huvudkontor.

PM:s ordförande Tom Österlund råkade halka illa på skärgårdsklipporna. De skadade vristen blev dock ordentligt förstärkt och gipsad. Inget fel dock på "Tomppas" humör då han glatt återvände till övningen för jubileumskonserten.

Månne det blir skumppa denna valborg igen - Curre Sjöblom (sekr.) och Tom Österlund (ordf.)?

Stig Kavander håller på och arrangerar fototillfället i samband med körlägret 18.-19.3.2022, som hålls inför körens 90-års jubileum i oktober.

Bebbe Rantala med masken!

Dirigenten Robert Helin 50 år

Robert var uppenbart förtjust över körens uppvaktning.

Skumpan var framme och hela laget lät sig väl smaka.

Under övningarna har även ordföranden något att säga - i detta fall vid säsongstarten 2020.

Tom Österlund vid notstället.

Denna Valborgs "Ljuva flicka" i Pargas Gästhamn blev Mikaela Tolvas, här ljuvt leende och tryggt i mamma Alexandra Ulfstedts famn.

 

 

 

 

 

Arboga Manskörs ordförande Gunnar Lindberg i sina slutord på konserten i Heliga Trefaldighets Kyrka i Arboga 7.10.2023.

 

 

 

 

Pargas Manskör har inlett höstsäsongen med fart. Det första körlägret har redan hållits och stämningen i kören är på topp. Nya ordföranden Gunnar Christensson har tillsammans med den övriga kören med öppna armar välkomnat nya dirigenten Martina Lindberg, som har tagit förra långvariga dirigenten Robert Helins plats (arbetsuppgifter). På det obarmhärtiga solskensfotot står Martina Lindberg längst till vänster och i bakre raden: Mårten Malmlund, Guy Nordström, Gunnar Christensson, Beni von Weissenberg, Matti S. Hukka, Rabbe von Weymarn och Ole Bergen. I främre raden invid Martina står Kjell Nordström, Johan Nyberg, Gustav Sundström, Nicke Andersson, Christer Järnström, Roger Nordström och Tom Österlund. Foto Stig Kavander.

 

Nostalgi i luften på Restaurang Skåls terrass då avgående dirigenten Robert Helin har dirigerat för sista gången "Käy metsolan halki" i samband med pargasdagarnas gatukonsert 9.6.2023. Och på bilden finns ännu en avgående person, nämligen Tom Österlund, som mitt i säsongen lämnar sitt ordförandeskap till Gunnar Christensson - detta dock utan dramatik - för att undgå möjligt jäv i.o.m. att sambon Martina Lindberg övertar drigentens roll efter Robert Helin. Båda avgående herrar har gjort ett utmärkt arbete och kan inte tackas nog och förtjänar det allra bästa beröm för sina fullödiga insatser.

Foto: Camilla Kavander

Sångartingets avslutning på Ekenäs torg 7.5.2023.

 

Inledningsvis Valborg till ära öppnades några skumvinsflaskor inför minituréen till Björkebo, Folkhälsan, Församlngshemmet och hotellet. Skummade gott!

Foto: Martina Lindberg

 

Pargas Manskörs dirigent tar en liten avslappningsövning i kyrkbänken vid adventskonserten 3.12.2022. Foto Martina Lindberg

 

Pargas Manskör uppställda för fotografering 26.11.2022 efter den lyckade jubileumskonserten.

Pargas Manskör 90 år

För 90 år sedan, närmare bestämt 6.9.1932, sammankallade Valfrid Stenberg alla ortens instrumentalister till bildandet av Pargas Amatörorkester. Nämnda datum anses även vara starten för Pargas Manskör eftersom man redan i början tog upp kvartettsången. Senare, under krigstiden, fanns inte instrumentalister i tillräckligt antal till förfogande och verksamheten inom orkestern kom att bestå i huvudsak av körsång. Sångarnas antal översteg t.o.m. 40 personer efter krigsslutet. Körsången lyftes fram defintivt då man 6.3.1950 konstituerade sig som Pargas Manskör rf (PM) i ”Pargas Svenska Föreningshus”, vilket datum kan anses vara den formella starten för Pargas Manskör. Under hela sin verksamhetstid har kören varit flitigt på resor och betecknande för Pargas Manskör har varit att man, alltid då det har varit möjligt, haft med sig sin ”avec” och då avses förstås inte kaffetillbehöret. Att ha haft hemmastödet med sig på resorna har gett ytterligare en dimension till körlivet. En del humorister har dock uttryckt att man i kören har förstått hur viktigt det kan vara att ha en trogen publik med sig på resan ”för säkerhets skull”.

Under detta millennium fick kören ett märkbart uppsving då Kurt-Erik Långbacka trädde in på scenen som inspirerande och driftig dirigent. Musikens teori, snapsvisorna och det nya aktiva deltagandet i Finlands Svenska Sång- och Musikförbund både i det stora sammanhanget och inom Manskörssångarförbundet satte ny fart på verksamheten som ett antal år hade lite tynat. Skivinspelningar och ett antal utlandsresor höll kören i full gång och i ett skede hade man faktiskt 38 aktiva sångare. Idag räknar man cirka 25 aktiva. Några av pärlorna under åren har varit de tillfällen då man uppträtt tillsammans med ”moderkören” Pargas Amatörorkester, som likafullt firar sina 90 år. Från år 2009 har Robert Helin verkat som Pargas Manskörs dirigent och han har tillsammans med musiknämnden inom kören satt samman det ambitiösa och breda programmet, som uppförs på jubileumskonserten i Malms skola i Pargas 26.11.2022 kl. 16:00. Publiken kan se fram emot flera nyarrangerade stycken och en ordentlig släng av trubadurinslag. Förutom den aktiva kören, som dirigeras av Robert Helin,  deltar även jubileumskören under ledning av hedersdirgenten Kurre Långbacka. Pargas Damkör samsjunger även i ett par stycken med Pargas Manskör och bjuder därutöver på några klatschiga nummer med sin dirigent Martina Lindberg. En kvartett kommer även att träda fram och som konferencier ställer Magnus Sundman upp. Den fina tenoren Magnus har vid tidigare tillfällen sjungit solo vid körens konserter. Biljetter à 15 e finns att köpa vid dörren.Innan konserten bereds allmänheten ett tillfälle att visa sin respekt vid det solenna tillfället i Pargas Malms skola kl. 15.

 

 

 

 

Pargas Manskör startade sin verksamhet 1932 som en del av Pargas Amatörorkester. I mars 1950 beslöt man att bilda en separat manskör, med det nuvarande namnet Pargas Manskör rf. 

Pargas Manskör riktar sig till alla sångglada män i Pargas med omnejd. Målet är att erbjuda gemenskap i sångens tecken, men också utmaningar som strävar till att utveckla både körens och den individuella sångarens musikaliska förmåga. Utöver traditionella manskörssånger sjunger kören också nyare verk och samarbetar gärna med andra körer och ensembler.

Kören har idag kring 25 aktiva sångare. Forskningen påvisar att körsång höjer såväl livskvaliteten som livslängden, vilket stämmer bra för Pargas Manskör: sångarna har lång erfarenhet av körsång och stämningen är på topp! Nya sångare är varmt välkomna med i kören. Kontakta oss, om du är intresserad av att komma med och sjunga med oss!

Kören har under åren gett ut tre CD-skivor; på hösten 2007 utgavs en skiva med bords- och snapsvisor, i juni 2009 släpptes en live-inspelad skiva med utvalda verk från 75-årsjubileumskonserterna i Pargas och i Åbo, och till julen 2013 utkom en skiva med julsånger.

 

 

Kören gjorde ett nedslag på Iniö 16.10.2022 för en populärkonsert tillsammans med Pargas Damkör och kvartetten Mocomat. Dirigenten Robert Helin fortfarande på konvalescens och Martina Lindberg drog lasset med framgång.

PM höll ett körläger under ledning av Martina LIndberg. Med var också Magnus Nordström på gitarr. Konsertstyckena på repertoaren.

På grund av ordinarie dirigentens (Robert Helin) hastiga ögonoperation har hela konserten framflyttats med 4 veckor. Övningsansvaret har övertagits under Roberts konvalescenstid av Pargas Damkörs dirigent, Martina Lindberg, som glatt ställt sig till förfogande. Medlemmarna är synnerligen tacksamma för hennes inhopp.

Nu övas det för fullt på konsertrepertoaren under ledning av dirigenten Robert Helin. Sittande bredvid honom ordföranden Tom Österlund. Övriga (stående) Stig Kavander, Guy Nordström, Gunnar Christensson, Kjell Nordström, Ole Bergen, Rabbe von Weymarn, Kaj Ahlbäck, Johan Nyberg, Mårten Malmlund, Henrik Mecklin, Bertil Rantala, Ralf Eriksson och Curt Sjöblom.

Äntligen en konsert. Deltagande i adventskonserten i Pargas kyrka 4.12.2021 med begränsad publik. Skönt, tyckte man i kören!

Lyckad sitz tillsammans med damerna. En hel kväll med sång, utmärkelser, god mat och en jättegod stämning 16.10.2021.

Körens ordförande Tom Österlund fäster utmärkelsen på Ole Bergens rockslag. I bakgrunden väntar Gunnar Christensson på sin tur.

Pargas Manskör är i full gång igen (hösten 2020), men med iakttagande av försiktighet. Fotot är fån höstsäsongens andra övning. Dirigenten Robert Helin har samlat den största delen av skaran, som övar på den nya repertoaren, som skall framföras senare.

PM träffades hos ordf. Tom Österlund (2020) där dirigenten Robert Helin gick igenom vad som gäller under coronatiden - avstånd och försiktighet!

PM har nyss sjungit upp sig och körens dirigent Robert Helin är beredd att testa inlärningen i "Gemensamt Ansvar"-konserten i Pargas kyrka 1.3.2020.

...som för övrigt gick riktigt bra!

 

Pargas Manskörs årsmöte 11.2.2010 leddes av viceordföranden Curre Ruokolahti med ordinarie sekreteraren Curre Sjöblom vid pennan.

Teaterboulages julkalendertablå vid Centralbron i Centralparken 14.12.2019

Foto Guy Nordström

"Oh Helga Natt" vid Adventskonserten 7.12.2019 med Erik Törnqvist som solist. Dirigent Robert Helin.

Robert Helin fyllde 50

Robert bjöd på skumppa och kören bjöd på sång under ledning av hedersdirigenten Kurre Långbacka.

Innan färden till Prag med sakrala stycken i bagaget.

Jenny Karlsson i högform - "Gabriellas sång" (foto Ninette Bahne).

Pargas Manskör gav järnet på konserten. Alla nöjda! (foto Ninette Bahne).

PM lovade att ge järnet vid sin "SKÖNA MAJ"-konsert 6.5.2018 i Malms skola kl. 16.

Även "Trio de Jazz" uppträdde vid "SKÖNA MAJ"-konserten. Premiär för trion!!! Succééé!!!

Runebergståget Februari 2017 med Curre Sjöblom och resten av kören.