Konsertresan till Arboga Manskör och besök av Kyrkslätts Manskör

Kören har varit fullt sysselsatt med sin nya dirigent Martina Lindberg hela hösten. Först en mycket lyckad konsertresa 5.-8.10.2023 till Arboga i Sverige gästande Arboga Manskör med sin dirigent Birgitta Rosenquist Brorson och strax därpå (21.10.2023) ett besök i Pargas av Kyrkslätts Manskör med Barbro Smeds. Båda konserterna var hellyckade och den aktuella rapporteringen har gjorts på Facebook. En fotokavalkad med lite förklaringar följer nedan.

Ett gemensamt nummer av Kyrkslätts och Pargas Manskör vid början till avslutningen av konserten, dirigent Martina Lindberg.

 

Pargas Manskörs ordförande Gunnar Christensson avtackar dirigenterna Barbro Smeds och Martina Lindberg samt ackompanjatören Mauriz Brunell.

 

Intensiva körläger har hållits


Pargas Manskör har inlett höstsäsongen med fart. Det första körlägret har redan hållits och stämningen i kören är på topp. Nya ordföranden Gunnar Christensson har tillsammans med den övriga kören med öppna armar välkomnat nya dirigenten Martina Lindberg, som har tagit förra långvariga dirigenten Robert Helins plats (arbetsuppgifter). På det obarmhärtiga solskensfotot står Martina Lindberg längst till vänster och i bakre raden: Mårten Malmlund, Guy Nordström, Gunnar Christensson, Beni von Weissenberg, Matti S. Hukka, Rabbe von Weymarn och Ole Bergen. I främre raden invid Martina står Kjell Nordström, Johan Nyberg, Gustav Sundström, Nicke Andersson, Christer Järnström, Roger Nordström och Tom Österlund. Foto Stig Kavander.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert  Helin. Efter snart tretton år som dirigent för kören slutar han, men har kallats i samma eva till Pargas Manskörs hedersdirigent (Nr 2). Han är numera väldigt upptagen som kyrkomusiker, men kören, som är mycket tacksam för de gemensamma framgångsrika åren, hoppas se honom vid taktpinnen igen i lämpliga sammanhang.

 

Uppställning till Sångartingets avslutningsparad 7.5.2023 i Stallörsparken, Ekenäs.

 

Skål för den lyckade miniturnéen utbrister ordföranden Tom Österlund och viceordföranden Gunnar Christensson! Men var blev glasen?

Foto: Martina Lindberg

Pargas Manskör medverkade i adventskonserten i Pargas kyrka 3.12.2022. Robert Helin dirigerar kören i "Heinillä härkien". Foto Martina Lindberg

Kören uppträder i ny slips på konserten 26.11.2022.

 

ETT PAR GLADA PM:ARE INFÖR DAGENS (Valborgsmässoafton 2022) upptakt med körsång som hoppeligen boostar Piffens fina fotbollslag till seger mot MP kl. 14 på Pajbajcka konstgräsplan. Gunnar Christensson (2. bas) och Mårten Malmlund (2. tenor) kommer att ge järnet!

Körens dirigent Robert Helin vid körlägret 18.3.2022. Övning inför 90-års jubiléet i oktober 2022.

 
Även en ordförande behöver bli dekorerade ibland. Här får Tom Österlund hederstecknet påfört av viceordföranden Gunnar Christensson.

 

I september och i oktober 2020 övade halva kören i gången med ordentliga avstånd medan den andra kören deltog via Zoom på nätet.

 

 

 

Ö

 

PM:s dirigent Robert Helin får hedersdiplomet från Prags körfestivalkommitté. Foto Guy Nordström

Mårten Malmlund, 2 tenor, sjunger på konserten "Sköna Maj" (foto Ninette Bahne).

 

Kaj Ahlbäck, 2 tenor, i högform (foto Ninette Bahne).

Körens vårkonsert "SKÖNA MAJ" i Malm skola söndagen 6 maj 2018 blev en veritabel succé!

Jan Suominen, första bas: "Roligt att sjunga med i kvartetten och en ny fluga skadar inte!"

"Inspirerad, det blir man!". Rabbe von Weymarn, första bas, om "Sköna Maj"-konserten.

"Mera av detta - härlig känsla!". Gunnar Christensson, andra bas.

 

 

Pargas Manskör deltog i självständighetsdagens program i kyrkan  med "Suomis Sång", "Det skönaste landet", "Finlandia"och utomhus i det gnistrande vintervädret ackompanjerande den rätt så talrika publiken i ett unisont "Vårt Land". Hanna Lehtonen steg in som dirigent för ordinarie Martina Lindberg, som var tillfälligt indisponerad.

 

 

Mycket nöjda dirigenter i Arboga efter den fina gemensamma konsert deras körer bjöd på under deras ledning. Martina Lindberg och Birgitta Rosenquist Brorson

Inför det gemensamma slutnumret Finlandia beskriver PM:s Rabbe von Weymarn tillkomsten av verket för en redan gripen publik. Ännu mer gripen blev publiken vid själva uppförandet som dirigerades av Birgitta Rosenquist Brorson.

PM:s dirigent Martina Lindbergs introduktion av sångerna på sin första PM-konsert i en fullsatt Heliga Trefaldighets Kyrka i Arboga 7.10.2023.

Körläger nr 1 för säsongen med Arboga i sikte. Nya dirigenten Martina Lindberg ger fördjupade insikter i hur hon vill att kören ska låta. Mycket lyckat 2-dagars läger!

 

Robert Helin sitter med sina övriga "gruvmannar" och "kaverar" med publiken på pargasdagarna. "Vad säger ni pojkar - ska vi gå opp och ta en sång?"

 

Promenadkonsert på gågatan i Karis 6.5.2023. Dir. Teddy Granroth.

Valborgsturnéen avslutades på terrassen till Hotell Hunger&Törst

Foto: Martina Lindberg

 

Kören uppför sitt signaturstycke "Vårt livselixir" under ledning av Robert Helin vid jubileumskonserten 26.11.2022.

 

 

Pargas Manskör startade sin verksamhet 1932 som en del av Pargas Amatörorkester. I mars 1950 beslöt man att bilda en separat manskör, med det nuvarande namnet Pargas Manskör rf. 

Pargas Manskör riktar sig till alla sångglada män i Pargas med omnejd. Målet är att erbjuda gemenskap i sångens tecken, men också utmaningar som strävar till att utveckla både körens och den individuella sångarens musikaliska förmåga. Utöver traditionella manskörssånger sjunger kören också nyare verk och samarbetar gärna med andra körer och ensembler.

Kören har idag kring 25 aktiva sångare. Forskningen påvisar att körsång höjer såväl livskvaliteten som livslängden, vilket stämmer bra för Pargas Manskör: sångarna har lång erfarenhet av körsång och stämningen är på topp! Nya sångare är varmt välkomna med i kören. Kontakta oss, om du är intresserad av att komma med och sjunga med oss!

Kören har under åren gett ut tre CD-skivor; på hösten 2007 utgavs en skiva med bords- och snapsvisor, i juni 2009 släpptes en live-inspelad skiva med utvalda verk från 75-årsjubileumskonserterna i Pargas och i Åbo, och till julen 2013 utkom en skiva med julsånger.

Pargas Manskörs jubileumskonsert närmar sig, men med ett nytt datum. Sätt ett kryss i kalendern för 26.11.2022.

 

Kören övar under september 2022 i Skräbböle skolas matsal pga pågående studentskrivningar i Pargas Församlingshem. På bild ses gruppen av 2. tenorer med en inflikad bas 2.

 

PM deltar i sin förre dirigents begravning 9 juli 2022 i Pargas kyrka i den musikinspirerade begravningsceremonin med styckena "Sjöfararen vid milan"och "Till havs". Dirigent Robert Helin.

Foto Johan Nyberg

 

Nu är kören igång igen. Höstens första sitz avec på Restaurang Hunger & Törst blev en succé (Hösten 2022).

 På bilden tretton av de dekorerade sångarna. Foto Martina Lindberg.

 

Covid-19 gjorde att kören blev nödd och tvungen att upphöra med sångövningarna. En övningsuppställning utomhus en oktober kväll blev sista gången innan coronaläget krävde totalstopp.

Första gemensamma träffen ute i det fria under Covid-19-tiden. Robert Helin uppmanar att hålla avstånden 24.8.2020.

Gemensamt Ansvar i Pargas kyrka 1 mars 2020. Robert Helin dirigerar "Uti vår hage". Fotograf Martina Lindberg.

 

PM sjöng "Suomis sång" vid Runebergsmonumentet "Kärlekens saga", dirigent Robert Helin. Talare Pro Runebergs ordf. Gustav Sundström (T1).

FBK:s ungdomar ledde tåget med sina facklor från monumentet mot festplatsen.