PM_Cecilia Lind_tenor1.mp3

PM_Cecilia Lind_tenor2.mp3

PM_Cecilia Lind_bas1.mp3

PM_Cecilia Lind_bas2.mp3

PM_Satumaa_T1_ensam(2).mp3

PM_Satumaa_T2_ensam(2).mp3

PM_Satumaa_B1_ensam(2).mp3

PM_Satumaa_B2_ensam(2).mp3

Satumaa tenorerna inkl. lyrik.mscz

PMs repertoar och notkartotek 31jan2022.pdf

Beatrice(1).pdf

Cecilia Lind.pdf

Det går en liten speleman sida 1.pdf

Det går en liten speleman sida 2.pdf

Det går en liten speleman sida 3.pdf

Dig vill jag likna.pdf

Jubileunssångare-änkor-29-01-2022.pdf

Käy metsolan halki.pdf

May the road rise.pdf

Mitt hjärtas fågel TTBB(2).pdf

Morgonvisa sida 1.pdf

Morgonvisa sida 2.pdf

Natthamn-s1(1).pdf

Natthamn-s2(1).pdf

Natthamn-s3(1).pdf

Natthamn-s4(1).pdf

Nokturn sid 1.pdf

Nokturn sid 2.pdf

Om aftonen-alla verser-08-02-2021 sid1(1).pdf

Om aftonen-verser-08-02-2021 sid2(1).pdf

Om aftonen-alla verser-08-02-2021 sid3.pdf

Om aftonen-alla verser-08-02-2021 sid4.pdf

Om aftonen-alla verser-08-02-2021 sid5.pdf

Om aftonen-alla verser-08-02-2021sid6.pdf

Satumaa-2 sidor.pdf

Suomis sång.pdf

Sjöfararen vid milan(1).pdf

Till havs(1).pdf

Under rönn och syren sid1(1).pdf

Under rönn och syren sid2.pdf

Under rönn och syren sid3.pdf

Under rönn och syren sid4.pdf

Vårt livselixir sid1.pdf

Vårt livselixir sid2.pdf

Jubileumssangare-KjN-29-01-2022.xls

Jubileumskonsert struktur 5D.docx

Jubileumssångare-änkor-KjN-29-01-2022.xls

Jubileumskonsert struktur  5B26348 5D(1).docx

PMs repertoar notkartotek 31jan2022.doc

Beatrice-ny-körpartitur-20aug-2020.mscz

Cecilia Lind 2003-03-2021.mscz

Det går en liten speleman.mscz

Dig vill jag likna Ny 02-02-2022.mscz

Käy Metsolan halki.mscz

May_the_Road_Rise.mscz

Mitt hjärtas fågel(1).mscz

Morgonen ljusnar(1).mscz

Natthamn.mscz

Nokturn Silverskira månskenskväll.mscz

Under rönn och syren t1-b1-b2.mscz

Under rönn och syren t1-t2-b2.mscz